Essay Democratie in uitvoering in de RES West-Overijssel

19-07-2021 927 keer bekeken

Het afgelopen jaar zijn er een aantal publicaties geweest over het vermeende gebrek aan democratie binnen de RES-regio’s in Nederland. Het Bestuurlijk Platform van RES West-Overijssel schreef haar visie in een essay vanuit de ervaringen in de eigen RES-regio.

Het Bestuurlijk Platform laat in dit essay zien dat samenwerking met een goede politieke besluitvorming in een RES in ons democratisch bestel goed mogelijk is. West-Overijssel faciliteert daarbij regionaal het proces en laat het huis van Thorbecke volledig in stand.

Lees hier het volledige essay

Cookie-instellingen