Tussenstand jan 2024

De vierde Tussenstand van RES West-Overijssel geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de afspraken uit de RES 1.0 tot en met december 2023, het tweede half jaar van 2023.

Een half jaar waarin veel gebeurd is in Overijssel. Provincie die afspraken uit de RES 1.0 vertaald heeft in voorgenomen beleid wind en zon wat deze zomer ter besluitvorming voorligt bij Provinciale Staten. Omdat inzicht in de consequenties van het voorgenomen beleid ontbrak en er onduidelijkheid ontstond over de wijze van samenwerken in de RES heeft het Bestuurlijk Platform op de 'pauzeknop' gedrukt. Overigens is deze pauzeknop na afronding van de Tussenstand alweer losgelaten en zijn de partners uit de RES West-Overijssel druk met het maken van nieuwe afspraken. Maar daarover in de volgende Tussenstand meer.

Lokale processen gingen daarentegen wel verder. Het grootste deel van de gemeenten heeft windbeleid en zoekgebieden vastgesteld of in ontwikkeling. Ondanks dat staan de doelstellingen en afspraken uit de RES 1.0 onder druk en wordt het heel lastig deze te behalen in 2030 als we niet sneller gaan. Voor de opwek van zonne-energie komt de doelstelling al snel in zicht. Voor windenergie blijft deze echter achter met de consequentie dat de beoogde verhouding van zon:wind van 40:60, verder uit beeld verdwijnt. En die verhouding is cruciaal voor het voorkomen van netcongestie. Zo zetten we onszelf dus op slot want ook zonprojecten kunnen dan niet meer op het net worden aangesloten. Dit alles en meer in deze Tussenstand die naast de cijfers en feiten ook een uitleg daarover geeft.

 

 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen