Participatie

In de RES West-Overijssel werken we met diverse partijen samen. Dat doen we op twee niveau's: binnen elke afzonderlijke gemeente en op regionaal RES-niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor de participatie met haar eigen inwoners en ondernemers. De RES-organisatie faciliteert. 
Wel hebben we een aantal gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld voor de participatie: 

•Participatie in een zo vroeg mogelijk stadium
•Representatieve participatie op RES-niveau
•Directe inwonerparticipatie op gemeentelijk niveau
•Participatie vanuit heldere boodschap over de opgave waar we voor staan
•Participatie  vanuit vooraf helder vastgestelde kaders (o.a. wie beslist).

 

Op RES-niveau werken we o.a. met de volgende partijen samen:

  • Energiecoöperaties uit de RES-regio West-Overijssel (lid van de adviesraad);
  • Natuur-, milieu en landschapsorganisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel etc) onder leiding van NMO (NMO is lid van de adviesraad);
  • LTO (lid van de adviesraad);
  • VNO NCW (lid van de adviesraad);
  • Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON, lid van adviesraad)
  • Woningcorporatie Salland Wonen (lid van de adviesraad);
  • Jong RES (lid van de adviesraad).

De adviesraad adviseert de stuurgroep en het bestuurlijk platform over de Regionale Energiestrategie, zowel op proces als op inhoud.  

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen