Zonnepark dat biodiversiteit vergroot in gemeente Steenwijkerland

25-04-2021 1185 keer bekeken

Coöperatie Steenergie uit Steenwijkerland zag eind 2019 het levenslicht. In Vollenhove ontwikkelt ze samen met een commerciële partner een zonnepark waar de opwek van energie gecombineerd wordt met maatregelen die de biodiversiteit vergroten.

Een mooie koppeling van opgaven, een van de ontwerpprincipes van de RES West-Overijssel.  

‘Coöperatie Steenergie wil een bijdrage leveren aan de energieneutrale doelstellingen van de gemeente Steenwijkerland. Binnen de gemeentegrenzen van Steenwijkerland willen we de regie houden op lusten, lasten en uitvoering in samenspraak met de buurt,’ vertelt Jurjen Helfrich, voorzitter van de coöperatie. ‘Het is een initiatief ontstaan bij ondernemers uit de gemeente Steenwijkerland: als we de handen samen ineenslaan moet het mogelijk zijn om voor alle inwoners van de gemeente een coöperatie op te richten waar we onder gelijke voorwaarden lusten en lasten kunnen delen. Dat we ingesprongen zijn op zon-op-land projecten komt voort uit het feit dat de raad 125 hectare zon op land wenst en als bod voor de RES heeft ingediend. Hieraan zit in het beleid vooralsnog geen lokaal eigendom gekoppeld. Ondanks een vrij forse agrarische achterban in de coöperatie met ieder zijn/haar eigen ideeën over zon-op-land projecten vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om het zon-op-landbeleid lokaal samen op te pakken.’

Vollenhove

In Vollenhove worden er voorbereidingen getroffen voor een vergunningsaanvraag. Samen met zonontwikkelaar Solarfields is de coöperatie 50% aan eigenaar geworden. Zo heeft de coöperatie 50% zeggenschap aan de voorzijde, maar ook 50% risico. Jos Lok is bestuurder van de coöperatie maar ook inwoner en ondernemer in Vollenhove: ‘In mijn vakgebied als ondernemer in de installatietechniek zie ik zon-op-dak projecten, die ondersteun ik van harte. Alle energie die duurzaam opgewerkt wordt is meegenomen. Maar alleen met zon-op-dak komen we er niet. In praktijk blijken niet alle daken geschikt, door constructie of door een minder goed zonbereik / hellingvlak. Maar als je heel Vollenhove duurzaam wilt maken, heb je echt meer oppervlakte aan zon nodig. Met de plannen voor ons zon-op-landproject van bruto ruim 11 hectare komen we een heel eind in de richting.’

Biodiversiteit

De ambitie van de coöperatie is om het mooiste zonnepark van Nederland in de Bentpolder van Vollenhove aan te leggen. Hoe? ‘We laten  ruimte tussen de zonnepanelen en zijn in overleg om onder de zonnepanelen ruimte voor waterberging te creëren. Daarnaast gaan we voor extensief beheer van het kruidenrijke grasland en zorgen voor groene omplanting welke gekozen wordt in overleg met de buurt passend bij het landschap. Het hek bestaande uit houten palen en groen gaas wordt verplicht vanuit de verzekering, maar we zorgen ervoor dat er ruimte blijft voor dieren onder het hek door of over het hek heen waardoor ze gebruik kunnen maken van de rust en ruimte. We maken gebruik van transparante zogenoemde bifacial zonnepanelen, deze laten licht door en zijn beter voor de bodem. We zijn in overleg om aanliggende percelen mee te nemen in het plan voor extensief beheer zodat de biodiversiteit in de polder verder toeneemt. We gaan niet voor winstmaximalisatie om deze grond optimaal vol te leggen met zonnepanelen, maar maken bewuste keuzes die bijdragen aan de biodiversiteit en het aanzicht van het park.’

Lokaal eigendom

Coöperatie Steenergie is aan de voorzijde 50% eigenaar en loopt zo ook 50% risico in de kosten die gemaakt worden voordat er realisatie mogelijk is. Ondernemers hebben lokale kennis, tijd en geld geïnvesteerd om initiatieven te ontwikkelen. Voor inwoners en andere ondernemers is het ook mogelijk om op dezelfde voorwaarden risicovol te investeren aan de voorzijde, maar ze kunnen ook veilig participeren in het zonnepark na realisatie. Verder is er de wens een gebiedsfonds op te richten waar revenuen uit het park naar toe gaan en waar in samenwerking met een plaatselijke partij invulling geven aan de besteding daarvan. Samen voor de zon!

www.steenergie.com

Op de foto: Jos Lok, bestuurder coöperatie Steenergie

 

Cookie-instellingen