Startnota

In de startnota beschrijven de partners binnen de RES-regio West-Overijssel hoe zij met elkaar samenwerken. Deze startnota is eind 2019 door alle gemeenteraden, provinciale staten van Overijssel en de algemeen besturen van de waterschappen vastgesteld.

Cookie-instellingen