Duurzaam Overijssel

PlanMER

In de RES-regio West-Overijssel werken we samen aan een strategische milieueffectrapportage (PlanMER) voor de RES 2.0.  De eerste stap binnen deze m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die de kaders geeft voor het uit te werken PlanMER.

Milieueffecten in beeld
M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. In een m.e.r. worden de milieueffecten van een plan of project in beeld gebracht. Denk bijvoorbeeld aan geluid en veiligheid, maar ook brengt een m.e.r. de effecten op landschap en natuur in beeld. Positieve milieueffecten zoals vermeden CO2-uitstoot en fijnstof vind je eveneens terug in een m.e.r.

Cookie-instellingen