Concept-RES

Naar een opgewekt West-Overijssel

In de concept-RES hebben de samenwerkingspartners van de RES-regio West-Overijssel de ambitie opgenomen dat ze in 2030 de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam willen opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend.

De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden).

Op 1 juni 2020 is de concept-RES bij de NPRES ingediend.

Je vindt de concept-RES in de rechterkolom op deze pagina. 

Cookie-instellingen