Warmte

22-04-2020 1748 keer bekeken 0 reacties

Wat staat er in de concept-RES over de warmtetransitie? (Het vervangen van aardgas als bron waarmee we onze huizen verwarmen en waarop we ons eten koken noemen we de warmtetransitie.)

In 2050 moeten er landelijk zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen goed geïsoleerd zijn en van duurzame warmte zijn voorzien (van het aardgas afgehaald). Deze opgave noemen we de warmtetransitie. De regie voor deze warmtetransitie ligt bij gemeenten.  

Binnen de RES is de Regionale Structuur Warmte (RSW) belegd. De RSW heeft als doel om op regionaal niveau een overzicht te krijgen van de warmtevraag, het warmteaanbod en benodigde infrastructuur.  Bij warmteaanbod kun je denken aan: biomassa, biogas, groen gas, geothermie (aardwarmte) en restwarmte (van bijvoorbeeld fabrieken).

Voor de concept-RES hebben we een eerste analyse uitgevoerd. Uit deze eerste analyse zijn de volgende conclusies getrokken:

·       Er is een sterke onbalans tussen de lokale warmtevraag en het warmte-aanbod;

·       Er is weinig grootschalige restwarmte van industrie beschikbaar;

·       Mogelijk kunnen vier gemeenten gebruik maken van geothermie;

·       Er is veel potentie voor duurzame gassen, zoals biomassa, biogas of groengas;

·       Inzetten op het beperken van de warmtevraag (energiebesparing) is zeer belangrijk.

Bij deze eerste analyse zijn een groot aantal punten benoemd die in het vervolgproces naar de RES 1.0 nader onderzocht en besproken moeten worden.

Cookie-instellingen