Tussenstand juli 2022 RES West-Overijssel

De zoektocht naar gebieden voor het opwekken van duurzame energie is in volle gang, maar met het huidige tempo wordt de doelstelling van 1,8 TWh in 2030 niet gehaald.  In de ‘Tussenstand juli 2022’ wordt de voortgang beschreven van de afspraken uit de RES 1.0. Deze laat zien dat de samenwerkende partners in de RES-regio West-Overijssel moeten versnellen. Op dit moment is 45 procent van de geplande duurzame energieopwek met zonne- en windparken gerealiseerd (23%) of in ontwikkeling (22%).

Meer zoekgebieden
Voor het op tijd (2030) behalen van de overige 55% moeten in de regio meer zoekgebieden voor wind worden vastgesteld en opgenomen worden in het beleid van de gemeenten. Vergunningen voor windprojecten moeten uiterlijk in 2025 zijn verleend om het bod voor wind in 2030 te kunnen halen.

Hieronder vind je de analyse over de monitoring van de RES West-Overijssel betreffende de tussenstand van juli 2022.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen