Inwoners en gemeente werken samen in de Noordmanshoek in Olst-Wijhe

25-04-2021 1793 keer bekeken

Lokaal eigenaarschap is een belangrijk thema in de RES West-Overijssel. Dat wil zeggen dat inwoners eigenaar zijn van windmolens en zonneparken. Het project Noordmanshoek in Wijhe laat zien hoe een buurt samen met de lokale energiecoöperatie en de gemeente zelf een zonnepark ontwikkelt in de eigen buurt. Zo blijven de opbrengsten in de eigen omgeving en draagt de buurt niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

Op de Noordmanshoek in Wijhe bevindt zich een stuk braakliggend terrein, ooit door de gemeente aangekocht om het bedrijventerrein uit te breiden. Mede vanwege de financiële crisis komt het niet tot de ontwikkeling hiervan en blijft het gebied lange tijd ongebruikt. Een aantal betrokken inwoners besluit een alternatieve bestemming te bedenken, en richt de Stichting Noordmanshoek op en komt met een duurzaam plan, waar goed gebruik van de omgeving, slimmer omgaan met energie, duurzaamheid en leefbaarheid samenkomen. 

Anton Kleine Schaars, voorzitter van de stichting Noordmanshoek: ‘De gemeente Olst-Wijhe stelt, als eigenaar de grond ter beschikking met een aantal opgaven. Zo moet het gebruikt worden voor duurzame ontwikkeling en ziet de gemeente graag een opbrengst van € 45.000 per jaar voor hen voor rente en aflossing van de grond. In samenspraak met de inwoners, die door middel van burgersessies meedenken, zijn we als  stichting tot een plan voor de opwekking van duurzame energie en de stimulering van biodiversiteit gekomen. Via het zonnepark van 6.5 hectare en 20.000 panelen kunnen alle huishoudens in de kern Wijhe van stroom worden voorzien. De biodiversiteit wordt gestimuleerd door middel van een energietuin.'

Goed Veur Mekare

Voor de uitvoering van het plan wordt contact opgenomen met de coöperatie Goed Veur Mekare, die samen met haar 300 leden een bijdrage wil leveren aan de opwekking van duurzame energie. Samen bekijken zij alle ins en outs en mogelijkheden voor een zonnepark op de Noordmanshoek. Voordelen? De locatie is vlak naast de grote vleeswarenfabriek. Daarnaast draagt het direct bij aan de beoogde 54 GWh duurzame energie die Olst-Wijhe wil opwekken in 2030 en die het bod van Olst-Wijhe in de RES is. Maar misschien wel het belangrijkst: het zorgt voor een forse vermindering van het gebruik van fossiele brandstof voor de opwek van elektriciteit in de gemeente Olst-Wijhe.

Gezamenlijk wordt gekeken naar de landschappelijke inpassing van het zonnepark en de energietuin, want dat vindt de gemeente belangrijk. De inwoners in de directe omgeving hebben geen bezwaren. Voorzitter Anton Kleine Schaars van Stichting Noordmanshoek en bestuurder Hans van Vliet van coöperatie Goed Veur Mekare zijn het met elkaar eens: één van de redenen voor het grote draagvlak van dit plan is dat het een project van burgers is. Het vergt lef en een goede voorbereiding om projecten als deze van de grond te krijgen en het is afhankelijk van vrijwilligers die hart hebben voor natuur en hun eigen gemeente. Hans van Vliet van coöperatie Goed Veur Mekare: ‘Zo een gezamenlijk project levert veel voordelen op, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de opbrengsten weer terugvloeien in de gemeente. Zo wordt de winst uit dit project in een Duurzaamheidsfonds gestort, waarmee weer nieuwe duurzame initiatieven ontwikkeld worden. Leden van de coöperatie kunnen participeren door mee te investeren. De participanten ontvangen van het zonnepark dividend, dat bestaat uit een vast percentage van hun inleg en een winstafhankelijk deel.‘

Advies aan hen die hun steentje willen bijdragen aan de energietransitie: zorg dat er een coöperatieve basis is en profiteer allemaal mee van alle voordelen die het oplevert. En zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt met hart voor het klimaat en de eigen gemeente en die zijn doordrongen van de noodzaak dat heel Nederland een steentje  bij moet dragen.

www.goedveurmekare.nl

Op de foto: Hans van Vliet van coöperatie Goed Veur Mekare (links) en Anton Kleine Schaars van Stichting Noordmanshoek (rechts)

Cookie-instellingen