Bovenwind in lokaal eigendom: de Staphorster doet het over het algemeen liever zelf

25-04-2021 1564 keer bekeken

De bijdrage die de gemeente Staphorst levert aan de RES bestaat voor de helft uit windenergie. De gemeente vindt het belangrijk dat de winst uit die windprojecten in de lokale gemeenschap blijft.

Om dat doel te bereiken heeft zij partijen uitgenodigd om met plannen te komen voor windenergie die voldoen aan de gestelde eisen, waaronder die van lokaal eigendom. Wij Duurzaam Staphorst kwam als beste uit de bus.

Wij Duurzaam Staphorst:  de naam geeft precies de betekenis van de coöperatie weer.  Samen voor de Wind in Staphorst. Dit initiatief heeft in 2018 het levenslicht gezien.  Na een lokale informatieavond vlak na de opstart van de coöperatie over mogelijke locaties voor windontwikkeling, had de coöperatie meteen de eerste 100 leden binnen. ‘Dat was een vliegende start’, vertelt voorzitter van de coöperatie Roelof Compagner. ‘Gemeente Staphorst schreef een uitvraag uit voorzien van voorwaarden waar mogelijke initiatiefnemers op in konden schrijven, om te komen tot een partij die windmolens mocht ontwikkelen (dit heet de maatschappelijke tender). Wij Duurzaam Staphorst leverde ook een windplan in. Ons 100% coöperatieve project heeft de eindstreep met glans gehaald.’

Windmolens niet nieuw in de gemeente

Windmolens in Staphorst, ze staan er al sinds 2003. De drie molens van lokale eigenaren zijn twee jaar geleden zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Ondanks dat windmolens in het landschap dus niet vreemd zijn en het nieuw te bouwen windpark Bovenwind een 100% lokaal initiatief is, is er tegenstand geweest. Een gang langs de Raad van State was nodig om met de bouw te kunnen starten.

Klankbordgroep

Piet la Roi als projectleider verbonden aan de coöperatie: ‘Met een klanbordgroep hebben we de verschillende stakeholders meegenomen in de te maken keuzes over opstellingsalternatieven, slagschaduwreductie, geluidsreductie en milieueffecten. Zo hebben we door deze gesprekken gekozen voor gedimde en niet knipperende waarschuwingsverlichting voor luchtverkeer en is er in overleg een stilstandsregeling gekomen op de momenten dat er slagschaduw te verwachten valt op woningen. Ook is beeld en geluid tijdens deze bijeenkomsten nagebootst, maar het ervaren van windmolens is heel persoonlijk en de meest effectieve wijze van ervaren is om zelf een windmolen te bezoeken.’

Lokaal eigendom

Nu we dit schrijven is het mei 2021. De laatste onderhandelingen met een windmolenbouwer zijn gaande en de hoop is dit jaar te starten met de bouw. Wij Duurzaam Staphorst start dan ook de participaties voor leden op. Er is al een uitvraag gedaan voor mogelijke deelname op voorinschrijving. Daarmee reserveerde de coöperatie al €3.700.000,- aan participaties. Het voortraject is bekostigd door lokale inwoners en ondernemers die een risicovolle lening aangingen met de coöperatie. Omwonenden ontvangen ter compensatie een jaarlijks bedrag, net zoals de grondeigenaren. De grondeigenaren hebben gezamenlijk vooraf een grondvergoedingsmodel bedacht. Verdere revenuen landen in een duurzaamheidsfonds die beheerd wordt door de coöperatie.

Ambities

De coöperatie was vanaf de datum dat ze hoorden dat ze het plan mochten gaan oppakken tot aan de behandeling van de vergunningsaanvraag voor het verstrekken van een vergunning in de raad precies een jaar onderweg. Daarna volgde procedure bij de Raad van State, die meer tijd koste dan gewenst. ‘We pakken onze ambities weer op en gaan de komende periode ons richten op de bouw. Maar met alleen een windmolenpark zijn we er wat ons betreft niet. Als er andere plannen op ons pad komen waarmee we tot een duurzamere samenleving kunnen komen in de gemeente Staphorst, dan haken we graag aan of nemen we het initiatief om de uitvoering te versterken of te waarborgen,’ besluit Roelof.

 www.wijduurzaamstaphorst.nl

Op de foto: Klaar voor de start van de bouw. Links Piet la Roi, projectleider Wij duurzaam Staphorst, rechts Roelof Compagner voorzitter coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

 

Cookie-instellingen