Nieuwleusen zet in op een duurzaam, leefbaar en vol-houdbaar dorp

01-06-2021 1380 keer bekeken

Het ontstaan van een coöperatie met leden die zich belangeloos inzetten voor verduurzaming van de omgeving, dat gebeurt niet zomaar. Hiervoor heb je motivatie en inzet nodig. Maar de bestuurders van de coöperatie Nieuwleusen Synergie ervoeren ook dat kennis en kunde van wezenlijk belang zijn om een duurzaamheidsproject te laten slagen.

Het lukte hen om, in samenwerking met inwoners, lokale partijen en specialisten, twee grote windmolens te plaatsen. Deze wekken samen energie op waarmee 8.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Én, de financiële opbrengsten van deze windmolens komen volledig ten goede aan de omgeving.

Het begon met een aantal ondernemers uit Nieuwleusen, zij werkten aan een plan voor het bouwen van een duurzaam industriegebouw. Gemeente Dalfsen toonde interesse in dit initiatief en gaf aan dat ook zij aan de lokale energietransitie werken. Zo start er een proces waarbij de plaatselijke Rabobank, de woningcorporaties, gemeente Dalfsen, het waterschap en de lokale ondernemers samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de omgeving te verduurzamen. ‘Maar we wilden ook de lokale inwoners zeggenschap geven in dit proces’, vertelt Rob Vogelzang, voorzitter van de coöperatie Nieuwleusen Synergie Beheer en directeur-bestuurder van Nieuwleusen Energiebedrijf B.V. ‘Dit hebben wij gedaan door een volksraadpleging. Aan een groep van ongeveer 100 geïnteresseerden hebben wij weergegeven wat we voor ogen hadden. Onze plannen vielen in goede aarde en dit resulteerde in 40 nieuwe leden die zich actief inzetten om het proces aan de gang te krijgen.’

De last, maar ook het gemak

Doel van hun proces is het zoveel mogelijk onafhankelijk opereren zonder gelden vanuit de overheid. De coöperatie startte een kringloopwinkel waar opbrengsten uit voortvloeien en maakte zich een tijdlang sterk voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De gemeente heeft de coöperatie mandaat gegeven om windmolens te ontwikkelen vlakbij de locatie waar er eerder al acht zijn gerealiseerd. ‘Er waren ook ontwikkelaars die interesse hadden in dit plan. Zij hebben echter geen boodschap aan de omgeving, terwijl de gemeente wil dat de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. En wij beaamden dat’, zo vertelt Rob Vogelzang, ‘als we er last van hebben, dan moeten we er ook gemak van hebben en dat doen we samen met de omgeving.’  Daarmee is dit project geheel in de geest van de RES ontwikkeld: in 100% lokaal eigendom met een goede verdeling van de lusten en lasten en waarbij opbrengsten in de lokale gemeenschap blijven.

De stem van de buurt

Lambert Schuldink, lid van de werkgroep Lokaal Energiebedrijf (onderdeel van de coöperatie), draagt zijn steentje bij in de ontwikkeling van het project: de vergunningverlening, het overleg met de gemeente en het contact met de buurt. De inwoners in een straal van ongeveer 1.500 meter rondom de locatie waar de windmolens staan, werden betrokken bij de planvorming door middel van informatiebijeenkomsten. De buurt kreeg een stem in elke stap van het ontwikkelproces. Zo keken ze samen naar de hoeveelheid en grootte van de windmolens: gaan we voor drie kleine windmolens, of kiezen we twee, of zelfs drie grote windmolens? ‘De buurt heeft uiteindelijk bepaald om voor twee grote windmolens te gaan. Want, zo stelden we samen, dan blijft er geld over waar zowel de buurt alsook de andere inwoners van Nieuwleusen van profiteren,’ vertelt Lambert. Ook wordt afgesproken dat inwoners die dichtbij de windmolens wonen een jaarlijkse vergoeding krijgen, gebaseerd op de winst en de afstand tot de windmolen (hoe dichterbij mensen wonen, hoe meer vergoeding zij krijgen).

12 miljoen

Dat het wel wat voeten in de aarde heeft, moge duidelijk zijn. Met bedragen van rond de 12 miljoen euro is het dan ook een traject dat zeker niet onderschat mag worden. Los van motivatie en inzet heb je een stuk kennis en kunde nodig. ‘Heb je dit niet in je team, zorg dan dat je deze deskundigheid op een andere manier betrekt’, vertelt Lambert.

De beide windmolens zijn inmiddels geplaatst. Dat betekent dat Rob en Lambert beiden kunnen terugkijken op een succesvol traject. Lambert: ‘We hebben de coöperatie opgericht om het dorp duurzaam te houden, leefbaar en vol-houdbaar. Dat vind ik erg mooi. We werken samen aan de toekomst van ons dorp en haar voorzieningen. Maar eigenlijk kun je ook zeggen: we werken samen om onze aarde leefbaar te houden.’

www.nieuwleusensynergie.nl

Op de foto: Lambert Schuldink, lid van de werkgroep Lokale Energiebedrijven (links) en Rob Vogelzang, voorzitter van de coöperatie Nieuwleusen Synergie Beheer (rechts).

 

Cookie-instellingen