Boeren en burgers vinden elkaar in Vinkenbuurt

19-07-2021 990 keer bekeken

Vinkenbuurt, een kleine buurtschap van ongeveer 200 huishoudens, laat zien dat je met gezamenlijke inspanning een voorbeeld kunt zijn voor anderen.

Door middel van de zogeheten Postcoderoos, een regeling vanuit de overheid, betrekken de initiatiefnemers inwoners van het gebied bij de activiteiten in het kader van de energietransitie. Resultaat? Verschillende boerenbedrijven die hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen en ongeveer 200 burgers die participeren.

De Postcoderoos-regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarisch dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt.

Zelf dingen ondernemen

En dat is precies wat Vinkenbuurt heeft gedaan. Onder andere bij Arno van Spijker, eigenaar van Spijker stalinrichting, waar een groot deel van het dak is gevuld met 2200 zonnepanelen. Vinkenbuurt kiest bewust voor zonnepanelen op daken en niet op landbouwgrond, simpelweg omdat zij zoveel beschikbare daken hebben. Hierdoor kunnen ze grond blijven gebruiken waar het in hun ogen voor bedoeld is, namelijk landbouw. Ad Lagas, inwoner van Vinkenbuurt en één van de initiatiefnemers: ‘Dit kleine buurtschap is gewend om zelf dingen te ondernemen. Toen wij klaar waren met glasvezel zeiden wij tegen elkaar: nu hebben we ook nog een milieuopgave, dus laten we gaan kijken hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie. Zo is Vinkenbuurt Stroomt ontstaan.’

Volledig in bezit van coöperatie

De coöperatie Vinkenbuurt Stroomt bestaat uit vier bestuursleden en ongeveer 200 leden. De coöperatie gaat aan de slag met de financiering, in conclaaf met Enexis voor het transport van de opgewekte stroom en onderzoekt op welke daken zij zonnepanelen kunnen plaatsen. De stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen bij Van Spijker, wordt geleverd aan een afnemer die de stroom weer aan haar klanten levert. De zonnepanelen zijn volledig in het bezit van de coöperatie en haar leden. De financiering regelen zij via een fonds en alle leden krijgen de mogelijkheid om zonnepanelen te kopen, al naar gelang hun eigen energiebehoefte. De investering in de aanschaf van de zonnepanelen verdient zich in ongeveer zeven tot negen jaar terug door middel van de energiebelasting teruggave. Het project duurt 20 jaar, dus gedurende een periode van ruim elf jaar profiteren de eigenaren van de energiebelasting teruggaaf, waarmee zij hun eigen energierekening kunnen betalen.

Meewerken aan de opgave

Lagas: ‘We zien allemaal wel dat er iets moet gebeuren aan het klimaat. Als wij op deze manier kunnen bijdragen om het milieu te verbeteren, dan is dat alleen maar mooi.‘ Ook Van Spijker beaamt dit. Hij zet zich actief in voor een duurzamer Vinkenbuurt. Niet alleen voor hemzelf, maar juist voor de generaties die na hem zullen komen. Van Spijker: ‘Het is belangrijk om een voorbeeld te geven. Het is makkelijk om tegen initiatieven te zijn, zo vonden wij zonnevelden op landbouwgrond niet mooi. Maar omdat we ons realiseren dat iedereen moet meewerken aan de opgave van de energietransitie die we in Nederland hebben,  zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Uiteindelijk begint het bij jezelf, hoe klein het soms ook lijkt. Dat geldt ook voor ons als initiatiefnemers. Dus was het een logische stap om mijn eigen daken beschikbaar te stellen. Wij willen als agrarisch bedrijf een voorbeeld te zijn van hoe het ook kan.’

Op de foto, van links naar rechts: Arno van Spijker, agrariër die zijn dak beschikbaar stelde en Ad Lagas, initiatiefnemer Vinkenbuurt Stroomt.

 

Cookie-instellingen