Lutten Levert een bijdrage aan het voortbestaan van het dorp

19-07-2021 1133 keer bekeken

Er zijn ludieke manieren te bedenken om de aandacht van inwoners te vestigen op duurzame energie en de opgave die wij hebben om de doelstellingen in het kader van de energietransitie te behalen. Zo bedenkt de gemeente Hardenberg in 2014 een duurzaamheidsprijsvraag: wat is de meeste duurzame kern.

Lutten gaat ervandoor met de eerste prijs en gaat aan de slag met het realiseren van duurzaamheidsprojecten.

Onder de naam ‘Lutten Leeft’ worden verschillende initiatieven en daarmee krachten gebundeld, waaronder Plaatselijk Belang Lutten, Plaatselijk Belang Oud-Lutten en Buurtvereniging Keiendorp. In die periode denkt men al na over energieopwekking, een idee dat een aantal jaren later vorm krijgt als op initiatief van Plaatselijk Belang de coöperatie ‘Lutten Levert’ aan de slag gaat met een zonnepark. Zo ontstaat ook de samenwerking tussen ‘Lutten Levert’ en ‘Lutten Leeft’.

Bijdrage aan energietransitie

Zij vinden een ondernemer die een stuk land beschikbaar stelt voor het realiseren van een energiepark van bijna 2 hectare en 6000 panelen dat in 2016 wordt opgeleverd. ‘Het duurzaamheidsplan dat voor Lutten is ontwikkeld heeft als doel het voortbestaan van het dorp op de langere termijn zeker te stellen. Daar horen duurzame energie en actief deelnemen aan de energietransitie bij en daar is het zonnepark het resultaat van,’ zo vertelt Rien Juurlink, penningmeester van de energiecoöperatie Lutten Levert. ‘Lutten heeft met het zonnepark een stukje hernieuwbare energie, waardoor wij als dorp een minder grote voetprint achterlaten op de aarde.’

Opbrengsten in het dorp

Er zijn ongeveer 90 financieel deelnemende inwoners van Lutten, Slagharen, De Krim en Dedemsvaart, die hun investering terugverdienen door middel van de opbrengsten van het park. En omdat het zonnepark een plaatselijk initiatief is, blijven ook de overige opbrengsten volledig in het dorp. De coöperatie steekt dit geld in nieuwe plaatselijke duurzaamheidsprojecten. Zo werken zij momenteel aan een project voor elektrische deelauto’s in Lutten, Slagharen en Dedemsvaart, in samenwerking met onder andere gemeente Hardenberg. 

Participatie is belangrijk

De coöperatie bestaat uit vrijwilligers die veel tijd en energie steken in het succesvol maken van duurzaamheidsprojecten. Dit kan alleen als je passie hebt voor het onderwerp, want behalve de tijd en energie die het kost, leveren dergelijke projecten soms ook weerstand op. ‘Maar juist participatie is zo belangrijk. Dat is de sleutel naar draagvlak. Door ons in te zetten als vrijwilliger participeren wij in de maatschappij en kunnen wij aan de inwoners laten zien hoeveel nut het heeft om zelf initiatief te nemen,’ aldus Juurlink.

Wat wel belangrijk is, is om hulp en expertise in te schakelen. Lutten Levert deed dit bij de Provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel, waar veel kennis en kunde, maar ook financiële fondsen en coaches beschikbaar zijn. ‘Maar goede mensen vind je ook dichtbij, ‘zo stelt Tonny Scholten, lid van de coöperatie, ‘de juiste kennis is ook in je eigen dorp te vinden.’ Scholten is zelf bouwkundig projectbegeleider. Hij ziet zijn werk voor de coöperatie dan ook als een verlengstuk van zijn job.

Op de foto (van links naar rechts): Tonny Scholten (algemeen bestuurslid) en Rien Juurlink (penningmeester) van Lutten Levert.

 

Cookie-instellingen