‘Oxe geeft gas’ zet koeienmest om in biogas

11-07-2023 665 keer bekeken

In het buurtschap Oxe vlakbij Bathmen en Deventer begint het biogasproject onder de naam ‘Oxe geeft gas’ tot bloei te komen. Vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers zijn een samenwerking aangegaan om koeienmest via vergisting om te zetten naar biogas.

Er ligt inmiddels een pijplijn langs de A1 waardoor groen gas van hun boerenbedrijven richting Deventer wordt getransporteerd. “Nadat we eerst veel problemen zijn tegengekomen en de ergste kinderziektes eruit zijn, draaien we nu goed en produceren we meer biogas dan dat er wordt afgenomen,” vertelt melkveehouder Christian Muilerman, een van de initiatiefnemers.

Pijplijn
‘Oxe geeft gas’ begon als een lokaal project. Vanaf het begin was het de bedoeling dat de agrariërs rechtstreek biogas aan bedrijven in Deventer zouden leveren. Het idee was om leidingen voor biogas vanaf de bedrijven van de vijf melkveehouders naar een centraal punt te leiden om daar de mest te vergisten en zo om te zetten naar biogas. Een aannemer uit Bathmen werd bij de plannen betrokken en was bereid de leidingen te leggen. Nadat in de corona periode een afnemer afviel, kwam ForFarmers in beeld. Voor de aanvraag van de vergunning deden de agrariërs een beroep op ForFarmers, die naast advies ook zelf een fabriek in Deventer hebben voor veevoer. Zij vroegen gaandeweg het proces: ‘Waarom leggen jullie geen pijplijn naar onze fabriek?’

Groen gas
Nu de pijplijn er eenmaal ligt, de productie op gang komt en twee Deventer bedrijven zijn aangesloten, kan er verder naar de toekomst gekeken worden. De initiatiefnemers zijn inmiddels in gesprek met een derde afnemer. Ook hebben zij twee boerenbedrijven benaderd, die vlakbij de pijplijn liggen. “Het liefst  willen we zoveel mogelijk boeren rondom Bathmen aansluiten. Als dat lukt dan gaan we nog een stap verder en schaffen we ook nog een opwerkinstallatie aan. Op dit moment produceren we alleen biogas. Met een zo’n installatie kunnen we groen gas produceren, dat is biogas dat wordt opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit, zodat we het gas ook via het aardgasnet kunnen transporteren,” legt Muilerman uit.

Verduurzamen
‘Oxe geeft gas’ heeft in korte tijd zijn eerste successen gerealiseerd. Tijdens de coronacrisis was alles onzeker, maar nu krijgt het idee om te verduurzamen door koeienmest om te zetten naar biogas steeds meer gestalte. Muilerman blijft er nuchter onder. “Als ik zie wat de gasvraag van fabrieken is dan vraag ik mij af of we ooit van het aardgas afkomen. Biogas gaat de gehele vraag naar aardgas niet oplossen, maar kan daar wel voor een deel aan bijdragen.”

Vergistingsproces
Het is een vernuftig proces om koeienmest om te zetten naar biogas. De mest wordt opgeslagen in een silo met een speciaal dak erop. Daar gebeurt het vergistingsproces, waarbij de mest wordt verwarmd en gemixt. Hierdoor komt er methaan vrij. Ter plaatse op het boerenerf wordt dit gas gekoeld en de zwavel en het water worden eruit gehaald. Na dit proces is de kwaliteit al voldoende voor biogas. Muilerman: “Je wilt de mest zo snel mogelijk vergisten. Daarom heb ik ook de stallen aangepast met een andere vloer, mestschuiven en een pompsysteem. Dat is een forse investering.”

Terugverdienen
Op de vraag of deze manier van duurzaam gas produceren ook rendabel is, antwoord hij: “De facturen stromen nog steeds binnen. Al met al denken we de gehele investering in ongeveer negen jaar terug te kunnen verdienen. Met de subsidies erbij kan dat mogelijk sneller en al in vijf jaar.” Lachend vervolgt hij: “In het begin dachten we dat we hier rijk van zouden worden, maar het ziet er toch allemaal iets minder rooskleurig uit dan we dachten.” Hij heeft zijn verwachtingen bijgesteld. “Nu ga ik ervan uit dat we kostenneutraal kunnen opereren en dit een investering is voor de komende twintig jaar.” Waarop hij verzucht: “En dan hoop ik maar dat met deze duurzame manier van bedrijfsvoering de overheid mij de komende jaren met rust laat.”

Cookie-instellingen