Is een zonnepark goed voor de biodiversiteit?

08-05-2020 1610 keer bekeken 0 reacties

Je hoort vaak dat zonneparken ten koste gaan van goede landbouwgrond. Je hoort ook dat zonneparken juist de biodiversiteit kan versterken. Hoe zit dat? Het blijkt dat daar geen eenduidig beeld op te geven is.

Een zonnepark wordt ook wel zon-op-land genoemd, we bedoelen daarmee meerdere zonnepanelen opgesteld op de aarde (niet op dak). Deze zonneparken dragen bij aan de opwek van duurzame energie. Maar daar waar zonnepanelen staan kunnen geen planten en dieren leven toch? Daarover zijn de meningen verdeeld. De ene wetenschapper stelt dat zonneparken, indien goed ingericht, beter kunnen zijn voor de biodiversiteit dan veel landbouwgrond. Er is zon en schaduw, er zijn geen mensen en de grond blijft vrij van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit geef planten en insecten ruim spel. Anderen stellen dat de kwaliteit van met name de bodemecologie minder is onder een opstelling van zonnepanelen ten opzichte van duurzaam beheerde landbouwgrond.  

Waar het gaat om zonneparken hebben we met elkaar afgesproken in de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) dat we naast het beschermen van gebiedskwaliteiten ook inzetten op nieuwe ontwikkeling. Dat betekent dat er verplicht een aantal hectare (afhankelijk van de grootte van het park) in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden gereserveerd wordt ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld door het aanplanten van een openbare boomgaard, of een groene rand (haag), ook is het mogelijk een bloemrijke akkerrand aan te planten bij meer open gebied of een sloot met natuurvriendelijke oevers. 

Er wordt continu gezocht naar de methode met de minste impact voor natuur en omgeving of juist naar de methode die het meest de biodiversiteit versterkt. Zo worden er op land panelen in verschillende posities (zelfs verticaal) geplaatst maar zijn er inmiddels ook alternatieven, bijvoorbeeld drijvende zonneparken. De bestaande parken worden gemonitord zodat we de effecten van de verschillende parken kunnen gebruiken bij beslissingen in de toekomst.

Bron

0  reacties

Cookie-instellingen