Kernenergie, is dat duurzaam?

19-07-2021 1605 keer bekeken 0 reacties

Je hoort regelmatig mensen zeggen dat kernenergie het antwoord is op klimaatverandering.. Maar is dat zo? Hoe zit het nu met kernenergie en is dat verantwoord inzetbaar voor de energietransitie waar we middenin zitten?

Tijd en geld spelen een rol bij de in te zetten oplossingen voor opwek. Zo stijgt de hoeveelheid energie die we uit wind en zon halen snel. Een windpark is ook sneller gebouwd dan een nieuwe kerncentrale en de prijzen van de bouw voor hernieuwbare energie dalen. Zo is hernieuwbare energie op land en zee goedkoper dan kernenergie.

Er zijn ontwikkelingen gaande in kernreactoren, waaronder die met een gesmolten zout reactor (thoriumreactor). Voordat deze ontwikkelingen eventueel toepasbaar worden, zijn we tientallen jaren verder. Daar kunnen we niet op wachten om de klimaatverandering te stoppen. Totdat er betere alternatieven zijn om stroom duurzamer op te wekken, hebben we afgesproken in het klimaatakkoord in te zetten op zonne en windenergie.

Risico’s

Het staat in Nederland vrij om een initiatief tot kerncentrale te lanceren maar vooralsnog wil niemand er één bouwen. (De geluiden hieromtrent veranderen wel maar blijven felle tegenstand oproepen.) Terwijl er wel initiatiefnemers in de rij staan om windmolens te bouwen, zonnepanelen te leggen en te investeren in groene waterstof. Zonne- en windenergie zijn veilig, kernenergie niet. Alhoewel bij moderne kerncentrales de kans op grote rampen klein zijn, zijn ze niet nihil. Door technische gebreken, menselijk handelen, sabotage, terroristische aanval, in oorlogssituatie of een ongelukkige combinatie, blijven er risico’s bestaan.

En als we stoppen met kernenergie verdwijnen deze risico’s niet. In de afgelopen 70 jaar hebben we wereldwijd 400.000 ton aan hoogradioactief afval weten te produceren. Dat staat gelijk aan 150 km aan vrachtwagens vol met een onoplosbaar probleem. Buiten het gevaar van afval dat altijd opgeslagen moet blijven in waterbassins, is er het risico op ontwikkeling van kernwapens.

Geen oplossing voor 2030

De rijksoverheid geeft aan dat er voorlopig één kerncentrale in Nederland blijft, in Borssele. Die produceert momenteel genoeg stroom voor een grote stad, trams, treinen en een luchthaven (485MW).

In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 minimaal 49% minder CO2 uitstoten. Dat doen we om klimaatverandering te stoppen. Kernenergie is voor de doelstelling in 2030 geen optie. Het bouwen kost te veel tijd. De opwek is kostbaarder dan zonne- en windenergie en bovendien brengt het meer risico’s met zich mee. Mogelijk komen er in de toekomst nieuwe technieken waardoor kernenergie veiliger, voordeliger en meer duurzaam geproduceerd kan worden. 

Cookie-instellingen