Wat is draagvlak? En wat verstaan we onder maatschappelijke acceptatie?

19-07-2021 1427 keer bekeken 0 reacties

Je hoort vaak dat draagvlak of maatschappelijke acceptatie belangrijk is in de energietransitie. Maar wat is dat eigenlijk? En wat is daarbij belangrijk?

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt het tegengaan van klimaatverandering belangrijk, maar een grote meerderheid biedt ook weerstand tegen de benodigde veranderingen in het landschap. Er is besef dat het anders moet, en dat we tegen grenzen aanlopen. Maar steun voor opwekking van duurzame energie brengt niet automatisch met zich mee dat mensen specifieke maatregelen in hun eigen woonomgeving of in hun eigen woning toejuichen of accepteren. En juist daar ligt het pijnpunt van de energietransitie.  .

71% van de Nederlanders is in het algemeen voor de bouw van nieuwe windmolens. De steun voor windmolens in de woonomgeving is veel kleiner: 21 procent is voorstander en 31 procent tegen. De meesten (43 procent) geven aan dat het ervan afhangt of ze voor of tegen zijn, waarbij locatie van doorslaggevend belang is.

Ingreep in leefomgeving

De energietransitie grijpt in in de directe leefomgeving van mensen. Het landschap verandert. We koken niet meer op gas en verwarmen onze huizen er niet meer mee. Die veranderingen zijn lastig en mensen moeten wennen aan die veranderingen. Het gaat dus om draagvlak voor die veranderingen.  Draagvlak is letterlijk een vlak waarop een last steunt. De mate van draagvlak kan wisselend zijn en is zelden 100% en in de meeste gevallen lastig te bepalen. Maar hoe kan een eerlijk oordeel tot stand komen? Het succes van de energietransitie hangt af van een vertrouwenwekkende samenwerking tussen politiek en bestuur, initiatiefnemer en burger.

In West-Overijssel spreken we daarom over maatschappelijke acceptatie. Het gaat erom dat je begrijpt wat er gedaan wordt, waarom we het samen doen en hoe we het doen. Je hoeft het dan nog niet eens te zijn met bepaalde besluiten en maatregelen, maar je begrijpt ze wel.

Lokaal eigendom

In de Regionale Energiestrategie gaat het erom dat er maatschappelijke acceptatie is bij de mensen die geraakt worden door de komst van een zonnepark of windmolens.  Mee kunnen praten bij het maken van beleid en de keuze voor zoekgebieden is belangrijk. Maar uiteindelijk moeten de mensen in die zoekgebieden de komst van het zonnepark of de windmolens kunnen accepteren. Daarom zet West-Overijssel in op participatie in de projectfase: kan iedereen dan meepraten en meedoen? Het ontwikkelen van dat zonnepark of die windmolens in lokaal eigendom geeft inwoners zeggenschap, maar zorgt er ook voor de opbrengsten in de lokale gemeenschap blijven. Zodat die lokale gemeenschap er beter van wordt, doordat bijvoorbeeld het dorpshuis of het wijkcentrum kan blijven bestaan. Een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten dus. Om die reden hebben we in de RES 1.0 afgesproken dat we lokale energie-initiatieven ondersteunen en helpen om energieprojecten in lokaal eigendom te realiseren. Zij zijn immers de lokale energiemakers in de regio.

We nodigen je uit om  mee te doen. Bijvoorbeeld via lokale energieco√∂peraties of andere initiatiefnemers. De energietransitie doen we in West-Overijssel samen!

Bekijk hier de webinar over de vier hoekpunten die in besluitvorming worden gewogen, waaronder die van maatschappelijke acceptatie.

Bekijk hier de Factsheet over wat lokaal eigendom de lokale gemeenschap kan opleveren.

Cookie-instellingen