Tussenstand januari 2023 RES West-Overijssel

Door de gezamenlijke partners van de RES regio West-Overijssel worden stappen vooruitgezet, maar deze stappen moeten sneller en groter worden. Dit is nodig om de doelstelling van 1,8 TWh aan opwek van duurzame energie in 2030 te halen. Om te versnellen gaan de partners in de RES-regio West-Overijssel meer samenwerken.

Tijdsdruk
Het behalen van het bod van 1,8 TWh aan duurzame energie uit zon en wind voor 2030 staat onder flinke tijdsdruk. Daar waar de ene gemeente haar zoekgebieden wind voor na 2030 al in het vizier heeft, moet de andere gemeente nog aan de slag met het aanwijzen van een eerste zoekgebied. Het tempoverschil zit in het feit dat die zoektocht soms gehinderd wordt door juridische spelregels, soms door politieke weerstand of simpelweg door een te kort aan menskracht. 

Opgaven
Behalve het bod van 1,8TWH duurzame energie, staan gemeenten ook aan de lat voor de bijbehorende opgaven. Daarbij gaat het onder meer om de verhouding 60 procent wind en 40 procent zon. Ook is het de bedoeling dat zonne- en windparken straks voor 50 procent lokaal eigendom zijn en moet er worden gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit.

Hieronder vind je de analyse over de monitoring van de RES West-Overijssel betreffende de tussenstand van januari 2023.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen