Voortgangsrapportage juli 2023

De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom en versnellen is nodig om de afgesproken 1,8 TWh in 2030 te halen. In de regio worden nu nog te weinig nieuwe windprojecten ontwikkeld. Het is van het grootste belang dat de laatste gemeenten hun zoekgebieden aanwijzen, zodat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder goed van de grond komt. Alleen op deze manier kan de versnelling richting 2030 worden ingezet.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd dan wel in ontwikkeling. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft echter achter waardoor er scheefgroei is ontstaan in de verhouding tussen zon en wind.

Zoekgebieden
Afgelopen jaren is door gemeenten hard gewerkt aan het bepalen van de zoekgebieden en het opstellen van de bijbehorende kaders voor grootschalige opwek. Van de elf gemeenten zijn er acht die één of meer zoekgebieden hebben aangewezen. In drie gemeenten neemt de gemeenteraad binnenkort een besluit over de voorgestelde zoekgebieden. Als het gaat om het opwekken van windenergie door grote windturbines is het van belang dat gemeenten en provincie weten ‘wat’ zij precies willen bereiken. En ook ‘hoe‘ ze dit willen gaan doen.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen