West-Overijssel op site Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

18-12-2019 1287 keer bekeken

Voorzitter Bart Jaspers Faijer en procesbegeleider Ron van der Linden zijn geïnterviewd voor de site van het Nationaal Programma over de sessie 'Op de streep' die we van de zomer met de bestuurders hebben gedaan. Het interview is bedoeld als praktijkvoorbeeld ter inspiratie voor andere RES-regio's.

Bart Jaspers Faijer en Ron van der Linden vertellen in het interview ook over de werkgroep RSAB (raden, staten en ab's): een mooi staaltje bestuurlijke vernieuwing in onze RES!

Lees hier het interview

Cookie-instellingen