Groene organisaties bieden 'Wegwijzer Energie in het Overijssels landschap' aan

24-09-2020 602 keer bekeken

Landschap Overijssel (LO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) hebben een aantal groene ontwerpprincipes voor de regionale energiestrategie vastgelegd in de ‘Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap’ en deze aangeboden aan RES West-Overijssel.

Op maandag 21 september overhandigden zij tijdens een bijeenkomst op Huis Den Berg in Dalfsen de ontwerpprincipes aan de besturen van RES West-Overijssel en RES Twente en aan de gedeputeerde van de provincie Overijssel. 

De groene organisaties onderschrijven de opgave waar de Regionale Energiestrategieen aan werken. Tegelijkertijd zien zij ook de spanning die dit oplevert met de kwaliteit van natuur en landschap. Desondanks leveren zij graag een constructieve bijdrage aan de Regionale Energiestrategieen omdat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor de natuur in Nederland. Zij zien de energietransitie breder dan techniek alleen en willen de energietransitie inzetten als katalysator voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit.

Vijf groene ontwerpprincipes

De energietransitie moet geen bedreiging vormen maar juist kansen bieden voor de natuur en het landschap. Daarom hebben de groene organisaties in de 'Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap'  vijf ontwerpprincipes benoemd. Zo adviseert men beide RES'en om fors in te zetten op besparen, een strategie te voeren om alle daken van zonnepanelen te voorzien, regie te voeren op grootschalige energieprojecten en slimme combinaties te maken met andere maatschappelijke opgaven. Daarbij is het duidelijk dat het vanuit het landschap bekeken in het ene gebied logischer is om met duurzame energieopwekking aan de slag te gaan dan in het andere. Natura 2000 gebieden zijn volgens de groene organisaties bijvoorbeeld niet geschikt voor de opwekking van duurzame energie.

Bekijk de 'Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap' voor een toelichting op alle ontwerpprincipes.

Op de foto van links naar rechts: Louis Koopman (voorzitter RES Twente), gedeputeerde Tijs de Bree en Bart Jaspers Faijer (voorzitter RES West-Overijssel).

Cookie-instellingen