Webinar Lokaal Eigendom RES West-Overijssel en Twente

23-10-2020 2225 keer bekeken

In zowel onze RES-regio als die van Twente werken we hard aan het doorontwikkelen van de concept-RES naar de RES 1.0. Eén van de uitgangspunten hierbij is: minimaal 50% lokaal eigendom. Maar wat houdt lokaal eigendom in? Wat verwachten we van inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties? Hoe geven gemeenten lokaal eigendom vorm? Hoe draagt lokaal eigendom bij aan draagvlak onder inwoners?

De RES-regio’s West-Overijssel en Twente bundelden hun krachten en organiseerden op 22 oktober 2020 een webinar over lokaal eigendom om deze en andere vragen te beantwoorden. Meer dan 200 bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en vertegenwoordigers van energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties keken live mee naar deze webinar en stelden vragen via de chat.

Siward Zomer, coöperatief directeur van EnergieSamen (de koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties) trapte de presentaties af met een duiding van de term Lokaal Eigendom en de bedoeling van het streven naar 50% lokaal eigendom zoals opgenomen in het Klimaatakkoord.

Albert Jansen, secretaris van energiecoöperatie Zuidenwind, liet in zijn verhaal zien hoe je lokaal eigendom coöperatief kunt realiseren en de belangrijke rol die de overheid hierbij speelt. Aan de hand van een windprojecten in Limburg toonde hij aan dat het mogelijk is windenergie te realiseren met een grote mate van maatschappelijke acceptatie. 

Piet la Roi, projectleider van Windpark Bovenwind van energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst, sloot op de presentatie van Albert Jansen aan door te laten zien hoe in Staphorst de coöperatieve principes zijn opgepakt. Windpark Bovenwind wordt 100% coöperatief ontwikkeld. Ook legde Piet uit hoe de gemeente Staphorst deze aanpak mogelijk heeft gemaakt.

Dr Sanne Akerboom, postdoctoraal onderzoeker bij Universiteit Utrecht naar wet- en regelgeving en acceptatie voor de energietransitie, sloot de webinar af. Zij liet zien wat de relatie is tussen maatschappelijke acceptatie en lokaal eigendom en hoe je lokaal eigendom als overheid kunt regelen.

Hieronder kun je de webinar Lokaal Eigendom terugkijken. Als je de film niet ziet, accepteer dan even de cookies van derden, dan verschijnt de film vanzelf in beeld. 

 

Cookie-instellingen