Keuzes en Scenario's Lokaal Eigendom

04-03-2021 1196 keer bekeken

Wat verstaan we in West-Overijssel onder lokaal eigendom? Wat is er nodig, bijvoorbeeld aan financiƫle middelen? En hoe kunnen gemeenten lokaal eigendom realiseren en borgen in hun gemeentelijk beleid? Het rapport Keuzes en Scenario's Lokaal Eigendom en de Menukaart geven antwoorden en inzichten.

De werkgroep Lokaal Eigendom van RES West-Overijssel heeft in het rapport Keuzes en Scenario's Lokaal Eigendom inzichtelijk gemaakt welke keuzes gemeenten kunnen maken bij het realiseren van lokaal eigendom. De keuze voor de rol en de positie die gemeenten in willen nemen is daarbij cruciaal. Het rapport geeft ook aan welke mogelijkheden je als gemeente hebt om lokaal eigendom in beleid te borgen. Dat alles resulteert in drie scenario's:

1) De kaderstellende gemeente
In dit scenario stelt de gemeente duurzaamheidsbeleid op waarin lokaal eigendom geborgd is. De gemeente laat het vervolgens over aan de markt en monitort en controleert achteraf of aan de gestelde eisen is voldaan.

2) De stimulerende gemeente
In dit scenario stimuleert de gemeente actief lokaal eigendom en stelt ze niet alleen eisen in haar duurzaamheidsbeleid, maar voert ook een uitnodigingsplanologie voor de opwek van wind en grootschalige zon. Dit wordt ook wel de maatschappelijke tender genoemd.

3) De ontwikkelende gemeente
In dit scenario ontwikkelt de gemeente zelf actief (mede) wind- en/of zonprojecten, bijvoorbeeld via haar grondbeleid of via een energiebedrijf.  

De keuze in de rol die de gemeente kiest, leidt zo tot de methode van borging in gemeentelijk beleid. Die keuze kan overigens ook per project verschillen en daarmee per project verschillend zijn.

De Menukaart Beleidskaders Lokaal Eigendom diept verder uit hoe je als gemeente lokaal eigendom kunt borgen in beleid en geeft per scenario voorbeeldteksten. Per scenario geeft een interview met de desbetreffende gemeente meer inzichten in de keuzes die zij gemaakt hebben en waarom die keuzes zijn gemaakt. 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"217793"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen