Helpdesk wind op land

11-03-2022 735 keer bekeken

In juni 2021 deed de Raad van State uitspraak over een uitbreiding van een windpark in Delfzijl die gevolgen heeft voor windparken in Nederland. RES-regio’s, provincies en gemeenten ondervinden de gevolgen van deze uitspraak.

Er zijn veel vragen. Wat betekent deze uitspraak voor de zoekgebieden wind? Kan ik door met de windprojecten die nu in ontwikkeling zijn? Zijn er gevolgen voor de bestaande windparken?

Een samenwerkingsverband van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nationaal Programma RES, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt provincies en gemeenten bij hun besluitvorming rondom windparken.

De Helpdesk Wind op Land is online. Daar worden de uitspraak en de gevolgen ervan uitgelegd, zijn praktijkvoorbeelden te vinden van provincies of gemeenten die eigen milieunormeringen gemaakt hebben, worden de bijeenkomsten van kenniswerkgroepen aangekondigd en zijn veel gestelde vragen en antwoorden te vinden.  Ook kan via de helpdesk hulp gevraagd worden of een vraag aan experts gesteld worden.  www.helpdeskwindopland.nl

Cookie-instellingen