Lokale energieprojecten krijgen voorrang in Zwartewaterland

10-02-2022 759 keer bekeken

Lokale initiatieven krijgen de kans om in de gemeente Zwartewaterland als eerste windmolens te bouwen en zonneparken aan te leggen. De gemeenteraad heeft dit vastgelegd in een aantal beleidsregels. Hiermee wil de politiek voorkomen dat projecten door grote ontwikkelaars worden gerealiseerd.

Grote projectontwikkelaars tonen veel belangstelling voor het starten van projecten in de gemeente Zwartewaterland, geeft wethouder Harrie Rietman aan namens het college. ,,Ze bellen regelmatig om te vragen naar de voortgang van het opstellen van gemeentelijk beleid.’’

 

Het college is nu zover dat er beleidsregels zijn opgesteld. De regels geven voorrang aan lokale initiatieven om windmolens te bouwen en zonneparken aan te leggen. ‘Naast de lasten ook de lusten lokaal houden’ is samengevat de boodschap die hiermee wordt afgegeven. 

De door het college opgestelde beleidsregels zijn donderdagavond omarmd door alle zeven fracties in de gemeenteraad. ,,Anders is het gebied vogelvrij, kopen grote maatschappijen de gronden op en pakken zij de winsten’’, schetste Roel Withaar (Gemeentebelangen). ,,De opbrengst moet in het gebied blijven, dat draagt sterk bij aan draagvlak voor plannen’’, meende Martijn Riezebosch (CDA).

Belangstelling

Vanuit de eigen gemeente is er belangstelling om projecten met lokaal eigendom te starten, denkt wethouder Rietman te weten. De gemeente heeft in een eerder stadium zogenoemde zoekgebieden aangewezen, plekken waar zonneparken en windmolens zouden kunnen komen.  Maar de raad moet ze in de loop van dit jaar nog definitief vaststellen. ,,In elk potentieel zoekgebied hebben zich mensen gemeld die hiermee met steun en hulp vanuit de gemeente aan de slag willen.’’

Maar dat is nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk plannen worden ingediend. Kira Fijn (BGZ) hoopt dat er lokale initiatieven ontstaan. Want mocht het niet van de grond komen, dan gaat de gemeente een aanbesteding houden, antwoordde Rietman op vragen van Riezebosch en Klaas Eenkhoorn (PvdA). 

Laatstgenoemde en VVD’er John Smits wezen nog op de beperkte capaciteit van het netwerk. ,,Een grote zorg’’, noemde de wethouder dat. Hij meldde dat de netwerkbeheerder daar de komende jaren aan gaat werken. ,,En met realisatie van de plannen ben je ook zo vijf, zes jaar bezig.’’

Begeleider

Om initiatiefnemers te ondersteunen, wil Zwartewaterland een gebiedsbegeleider aanstellen. Die moet met inwoners, grondeigenaren en bedrijven in een aangewezen zoekgebied tot een project zien te komen. De kosten hiervoor worden geschat op 50.000 euro, geld dat beschikbaar is in de begroting voor de energietransitie in 2022. 

Bron: De Stentor

Cookie-instellingen