Versnellen energietransitie nodig voor gemeenten West-Overijssel

19-07-2022 1444 keer bekeken

De ‘Tussenstand juli 2022’ waarin de voortgang van de afspraken uit de RES 1.0 wordt beschreven, laat zien dat de samenwerkende partners in de RES-regio West-Overijssel moeten versnellen. De zoektocht naar gebieden voor het opwekken van duurzame energie is in volle gang, maar met het huidige tempo wordt de doelstelling van 1,8 TWh in 2030 niet gehaald. Op dit moment is 45 procent van de geplande duurzame energieopwek met zonne- en windparken gerealiseerd (23%) of in ontwikkeling (22%).

De resultaten uit de Tussenstand laten zien dat bijna de helft, 45%, van de zonne- en windparken gerealiseerd is of binnenkort wordt gerealiseerd. Zon-op-dak levert daar een forse bijdrage aan.  Het op tijd (2030) behalen van de overige 55% vraagt echter om een versnelling. Realiseren van een windpark duurt namelijk zeven tot tien jaar. Daarvoor moeten in de regio meer zoekgebieden voor wind worden vastgesteld en opgenomen worden in het beleid van de gemeenten.

Om de zonne- en windparken (inclusief zon-op-dak) efficiënt en met zo laag mogelijke kosten op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten, streeft de RES-regio naar een regionale verhouding van 60% wind- en 40% zonneparken. Uit de Tussenstand blijkt dat deze verhouding circa 30% wind- en 70% zonneparken bedraagt. Daarom is een versnelling in de ontwikkeling van windparken nodig.

Het vaststellen van zoekgebieden voor windparken loopt in een aantal gevallen vertraging op omdat het Rijk nieuwe milieuregels voor de bouw van windparken opstelt. Deze zijn medio 2023 gereed. Gemeenten hoeven daar niet op te wachten en kunnen ook zelf milieuregels opstellen zoals gemeente Staphorst dat heeft gedaan. Een deel van de gemeenten wacht wel op de nieuwe milieuregels van het Rijk.

Gemeenten in de RES-regio in West-Overijssel spraken in de RES 1.0 af dat ze inzetten op subregionale samenwerking. Een voorbeeld daarvan is het ZSDZ-gebied waar gemeente Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland samenwerken aan realisatie van zonne- en windparken. Samen met de netbeheerder kijken zij waar extra aansluitingen nodig zijn, zodat de netbeheerder de juiste investering kan doen.

Samenwerken in subregio’s biedt ook kansen om andere opgaven, zoals woningbouw of stikstof te koppelen aan de opgaven voor duurzame energie. Door samenwerken kunnen menskracht en expertise gedeeld worden en dat is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ook nodig.

Uit de Tussenstand blijkt ook dat participatie door inwoners in West-Overijssel succesvol is.

Bij een aantal gerealiseerde windparken zijn inwoners sterk betrokken bij de planvorming en de bouw, maar ook nu de parken draaien. De inwoners kregen ruimte om mee te denken en delen nu mee in de financiële opbrengsten van deze parken.

Cookie-instellingen