Hoe verder naar de RES 1.0

22-04-2020 2019 keer bekeken 0 reacties

De voorzitters van de RES-regio West-Overijssel hebben op 23 april de concept-RES Naar een opgewekt Overijssel gepresenteerd. Hoe gaat het nu verder?

Allereerst is nu het woord aan de volksvertegenwoordigers van West-Overijssel. De raden, staten en algemene besturen bespreken de komende maanden de concept-RES. De wensen en bedenkingen die zij formuleren vormen belangrijke aanknopingspunten in de doorontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0.

Op 1 juni dienen wij de concept-RES, met de wensen en bedenkingen van de raden, staten en ab’s in bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Dat laatste kunnen we nog doen tot 1 oktober van dit jaar. De concept-RES wordt dan getoetst door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarbij wordt ook gekeken of alle 30 concept-RES’en samen optellen tot de benodigde 35 TWh in 2030. Als dat niet zo is, dan moet de resterende opgave door de 30 regio’s onderling verdeeld worden. Als de regio’s niet zelf tot een verdeling komen, wordt er een landelijke verdeelsystematiek toegepast. In dat geval kan het bod van West-Overijssel dus nog verhoogd worden. Op 1 juli 2021 dienen we de RES 1.0 in bij het NP RES. Deze RES 1.0 wordt vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen in West-Overijssel.

Het komende jaar werkt de RES-regio West-Overijssel de concept-RES verder uit naar de RES 1.0. Dat doen we in dialoog met en in samenwerking met de lokale gemeenschappen. Het is onze overtuiging dat de basis voor de energietransitie gevonden moet worden in de gemeenschap, samen met inwoners en bedrijven. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. Uw eigen gemeente houdt u daarover op de hoogte. Via deze link kunt u op het logo van uw gemeente klikken om meer informatie over de energietransitie in uw gemeente te vinden.

Cookie-instellingen