Lokaal is aan zet in Regionale Energiestrategie West-Overijssel

02-06-2021 943 keer bekeken

Bij de pas gebouwde windmolens van Nieuwleusen Synergie heeft de RES-regio West-Overijssel de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepresenteerd. Dit project, dat gerealiseerd is voor en door de inwoners van Nieuwleusen, is een mooi voorbeeld dat aansluit bij de aanpak van RES West-Overijssel.

De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten zijn dan ook belangrijke thema’s in West-Overijssel.

Voorbeelden projecten RES West-Overijssel

Een van de projecten binnen de RES West-Overijssel is windpark Bovenwind van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, een van de energiemakers uit West-Overijssel. De gemeente vindt het belangrijk dat de winst uit die windprojecten in de lokale gemeenschap blijft. Daarom heeft zij partijen uitgenodigd om met plannen te komen die voldoen aan de gestelde eisen, waaronder die van lokaal eigendom. Wij Duurzaam Staphorst kwam als beste uit de bus en bouwt nu drie windmolens. De windmolens van coöperatie Nieuwleusen Synergie die net gebouwd zijn, zijn ook volledig door de coöperatie zelf ontwikkeld. In Wijhe ontwikkelen buurtbewoners samen met de lokale energiecoöperatie een zonnepark in de Noordmanshoek

Lusten en lasten

Bij al deze projecten geldt dat ze niet alleen zijn ontwikkeld door lokale inwoners uit een coöperatie, maar ook in samenspraak met de omgeving. Inwoners hebben geïnvesteerd in de projecten en de opbrengsten komen ten goede aan de lokale dorpen en buurten. Daarmee zijn niet alleen de lasten, maar ook de lusten van deze projecten voor de lokale gemeenschap zelf. Alle drie projecten leveren een deel van de 1,8 TWh aan duurzame energie die West-Overijssel in 2030 wil produceren en zijn daarmee onderdeel van de RES.

We doen dit samen!

‘Mooie voorbeelden van hoe gemeenten, lokale gemeenschappen, waterschappen en de regio West-Overijssel samenwerken aan de energietransitie’ zegt Marcel Blind, wethouder van Olst-Wijhe en covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel. ‘Zo zijn er meer mooie voorbeelden in onze regio, zoals die van zonnepark Heeten in de gemeente Raalte of het grote drijvende zonnepark van de Bomhofsplas in Zwolle dat na realisatie eigendom geworden is van Blauwvinger Energie. Onze gezamenlijke energiestrategie is erop gericht om meer van dit soort projecten mogelijk te maken en zo onze doelen voor 2030 te halen.’

Een stap op weg naar 2030

West-Overijssel levert met deze RES zijn bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2-uitstoot. West-Overijssel is een van de dertig RES-regio’s die allemaal bijdragen aan deze landelijke opgave. Bart Jaspers Faijer, wethouder van Ommen en covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel: ‘Na een concept-RES in juni 2020 en het Hoofdlijnenakkoord in april van dit jaar ligt nu de RES 1.0 ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Daarmee zetten we een nieuwe en belangrijke stap op weg naar 2030. Maar het is zeker niet de laatste stap. Op dit moment is ongeveer 20% van onze ambitie gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor nog eens 20%. Voor de overige 60% moeten we samen nog plannen uitwerken. Dat doen we de komende jaren, stap voor stap.’

Klik hier om de RES 1.0 van West-Overijssel te bekijken en te lezen.

Onderstaand kun je de persmeeting terugkijken waarin onze voorzitters Bart Jaspers Faijer (wethouder gemeente Ommen) en Marcel Blind (wethouder gemeente Olst-Wijhe) samen met Piet la Roi (vertegenwoordiger energiecoöperaties in West-Overijssel) en Anne Bolster (vertegenwoordiger Jong RES) gepresenteerd hebben. Als je de film niet ziet, accepteer dan even de cookies van derden, dan verschijnt de film vanzelf in beeld. 

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:

  • gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle
  • provincie Overijssel;
  • waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel;
  • netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.

De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.


Op de foto, van links naar rechts: Marcel Blind, Anne Bolster, Piet la Roi en Bart Jaspers Faijer.

Cookie-instellingen